Vins amb històries: “Un tipo amb grafia”

Damià Rotger, tipògraf i poeta, és el protagonista d’aquesta història del projecte «Vins amb històries» dels cellers Miquel Oliver.

“Vins amb històries“ va ser el lema d’una campanya audiovisual en la qual, lluny de presentar el vi com un elixir inspirador i d’atribuir-li com a propi el mèrit de la inspiració, l’enginy i la resta de talents aliens, vam voler narrar històries que succeeixen al voltant d’una botella de vi. Històries que ens mostressin que la veritable inspiració està en les persones.”

En aquestes petites peces audiovisuals, el vi té el paper de còmplice i testimoni de les històries que viuen els protagonistes, els quals, encara que el seu punt de partida és un fil conductor guionitzat, exerceixen de si mateixos i ens mostren la cara més autèntica del seu talent.

Ets major d'edat?

Verifica que tens l’edat legal per consumir begudes alcohòliques al teu país.